ilaç rehberi enerji
Altay
�ye Giri�i
Üst Üste 2. Galibiyet 05 Aralık 2016  
0
Olağanüstü Kongre Yapıldı 05 Aralık 2016  
0
Özlediğim Altay... 28 Kasım 2016  
0
Tribünümüzden Kötü Haber 21 Kasım 2016  
0
Düşüş devam ediyor 13 Kasım 2016  
0
 
Atatrk diyor ki
Altay 9 Günde Telafi Edecek 25 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Hedefim 3. Şampiyonluk 25 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Güven geri geldi devamı da gelsin 24 Ekim 2016  
0 Murat Arabacı  
3 Puan Özlemi Sonlandı 24 Ekim 2016  
0 Hürriyet  
Atakan Mucizesi 24 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Altay Galibiyeti Unuttu 17 Ekim 2016  
0 Sabah  
Altay'da Kan Kaybı Sürüyor 17 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Altay'da Turmuş Devri 12 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Altay Büyük Fırsat Tepti 18 Ocak 2016  
0 Yeni Asır  
Altay'ın İstanbul Kabusu 14 Ocak 2016  
0 Amk  
   
 
 
ALTAY SPOR KULB DERNE ANA TZ
 
Genel Hkmler

DERNEN ADI, MERKEZ, KURULU TARH, RENKLER :

Madde 1 : Dernein ad ALTAY SPOR KULB DERNE dernein Merkezi ZMR dir. Dernein kurulu tarihi 1914 yl, Dernein renkleri SYAH ve BEYAZ dr.

DERNEN AMACI ALIMA KONULARI VE BMLER :

Madde 2 : Dernek Btn spor kollarnda amatr sporcular yetitirmek genleri topluma yararl bireyler haline getirmek amacndadr.

a) Her eit spor karlamalar dzenler, resmi ve zel dzenlenen karlamalara katlr.Gelir temin etmek amacyla, amatr branlarda Kulp adnn sponsorluk yapacak 3. ahslar tarafndan forma reklamlarnda ve dier yerlerde kullanlmasna dair izin szlemeleri yapabilir.
b)Ak ve Kapal spor alanlar ve salonlar ina eder, kiralar, lokal ve tesisler aar.
c)Amac ile ilgili olarak mevzuata uygun biimde profesyonel ubeleri kurur, profesyonel dallar yrtmek iin itiraklerde bulunur, ibirlii yapar.
d)Dernekle ilgili yayn yapar ilan ve reklam alr.
e)Mevzuata uygun biimde kurulmu Federasyonlara katlr yada bu federasyonlar kurar.
f)Dernee ye kazandrmak ve sporcu yetitirmek iin ube aabilir.
g)Balo, yemekli toplant, konser gibi geceler dzenler.
h)Tanr ve tanmaz mal iktisap edebilir vakflara itirak edebilir.
i)Kurs, konferans ve seminerler dzenleyerek genlerin kltrel geliimine katkda bulunur.
j)Kanunlarn, sporla ilgili mevzuatn yetki verdii spor dallarnda spor okullar amak, profesyonel sporcu, Teknik Direktr, Antrenr, Monitr, Teknik ve idari personel yetitirmek, almak kiralamak mevzuata uygun profesyonel spor dallarn kurmak ynetmek ve bu tr kurululara birliklere katlmak.
k)Sporla uygun, mevzuata uygun amatr ve profesyonel tzel kiiler, vakf yardmlama kurulular kurmak. ube amak, kurulu ve kurulacak olanlara katlmak Uluslar aras faaliyette bulunmak, yurt dndaki sporla ilgili dernek ve kurululara ye olmak, yelikten ayrlmak.

 

DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VE SANATLARI KAMETGAHLARI, TABYETLER

Madde 3 :Dernein Kurucular unlardr;

ADI SOYADI UYRUU MESLE
VASIF BEY
NECAT BEY
TALAT BEY
ENVER ESAT BEY
BAHA ESAT BEY
FT NECAT BEY
HSN BEY
RIFAT AHMET BEY
ESAT INAR BEY
REAT EVLYAZADE
MAZLUM BEY
RIFAT BEY
KEMAL TAHSN BEY
FKRET TAHSN BEY
HAMT ASLAN OKA
FETH BEY
KEMAL AKIRER
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
ZMR MEBUSU
ZMR MEBUSU
TCCAR
ZMR MEBUSU
ARK HALI KUMP.
ZMR L.ARSYAT HOCASI
EMNYET- UM. MF.
BANKASI MENSUBU
zm. L.EDEBYAT HOCASI
TCCAR
HAVA YZBAISI
AYDIN KUM. SKELE Md.
DOKTOR
DOKTOR
TCARET
EME JAN. KOMUTANI
GMRK KOMSYONCUSU

YELK

YE OLMA HAKKI :

Madde 4 : Dernee Medeni haklar kullanmak yeteneine sahip ve on sekiz yan bitirmi herkes ye olabilir. Ancak Dernekler yasasnn 4. maddesinin 2. fkrasnn 3 numaral bentlerinde gsterilenler ile dier kanunlarn derneklere ye olamayacan belirttii kiiler, orta okul ve orta retim yeleri dernein yeleri olamazlar. Ayn ekilde Dernekler yasasnn 4. maddesinin 2. fkrasnn 4 numaral bentlerinde bu bentte belirtilen yasak sresince dernee ye olamazlar. On sekiz yandan kk olanlar ve orta retim rencileri veli yada vasilerinin yazl izniyle dernein sportif ve kltrel faaliyetlerine katlabilirler. Trk vatanda olmayanlarn dernee ye olabilmeleri iin Trk vatandalarnda aranan artlardan o yabancnn Trkiyede ikamet etme hakkna sahip olmas gereklidir. Onursal yelik iin ikamet art aranmaz.

YELK NEVLER :

Madde 5 : yelik a) asil yelik b) Onursal yelik olmak zere iki trldr. Asil yeler aidatlarn tamamen demi olmak kouluyla genel kurul toplantlarna katlma hakkna sahip seme ve seilme hakk olan yelerdir. Onursal yeler ise Ynetim Kurulu karar ile kendilerine onursal yelik sfat verilen, dernee maddi ve manevi yardm dokunmu kimselerdir. onursal yeler isterlerse aidat verebilirler. Ancak dernek organlarna seilemezler.

YE OLMA EKL :

Madde 6 :Dernee ye olabilmek iin Dernekler yasas ile bu tzkte gsterilen artlara haiz olmak gereklidir. Dernek Ynetim Kurulu kabul veya istein reddi eklinde karara balayp sonucunu bavuru sahibine yaz ile duyurmak zorundadr.

YELN SONA ERMES :

Madde 7 :ki yl st ste aidatlarn dememi olanlarn yelii Ynetim Kurulu karar ile sona erer. Ayrca Dernek yeliinden istifa edenlerle Derneklere ye olma hakkn kaybedenlerin ve Dernek Tzne aykr hareketlerinden dolay yelikten karlanlarn kaytlar da silinir. ye kayt defterinde adlar yanna silinme nedenleri yazlr. Dernekten izin almakszn baka bir Spor Kulbnde cretli veya cretsiz grev alan ve verilen 30 gn iinde dier kulple iliiini kesmeyen, kendisine tevdi edilmi grev ve yetkiye Dernein menfaatine aykr decek veya kullanlan, her ne sebeple olursa olsun meru olmayan bir ekilde kendisine ve bakalarna Dernek organlarnn onur ve itibarn kracak ekilde hareket eden beyan veren, yaz yazan, bir topluluk nnde beyanda ve fiili tecavzde bulunan, kendisine tevdi edilen dernee ait para ve para hkmndeki evrak, senet ve sair mallar kendisinin veya bakalarnn menfaatine olarak sarf, istihlak, tahrif ve tayir eden, Dernekte yaplan seimlere, oylarn saym ve dkmne hile kartran ye ve i bu maddedeki herhangi bir sebebin tahakkuku halinde Ynetim Kurulu karar ile disiplin kuruluna sevk edilir. Dernee yelerin hakknda yaplan ikayetler ve ynetim Kurulunun uygun grecei yelere ilikin aklamalar kovuturulmak zere disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulunun verecei kararlar Ynetim Kurulu uygular.Hi kimse dernekte ye kalmaya zorlanamaz. Her ye alt ay nceden yazl olarak bildirmek kaydyla, dernekten kma hakkna sahiptir.

YELERN HAKLARI, YELERN YILLIK ADAT MKTARLARI :

Madde 8 : Hi Kimse Dernee ye olmaya ve dernekte ye olarak kalmaya zorlanamaz. Her ye hakkna ve dier hususlarda ve dier yelerle birlikte eit haklara sahiptir. Her yenin Genel Kurulda bir oy hakk vard. ye oyunu bizzat kullanr. onursal yelerin oy hakk yoktur. stedikleri taktirde aidat verebilirler. Yllk ye aidat ve yeni ye giri ba tutarlar olaan Genel Kurul toplantlarnda belirlenir.


DERNEK ORGANLARI

Madde 9 : Dernein yetkili organlar unlardr ;
a) Genel kurul
b) Ynetim kurulu
c) Denetleme kurulu
d) Disiplin kurulu

GENEL KURUL

KURULU EKL, TOPLANTI ZAMANI ;

Madde 10 : Genel Kurul Dernein en yksek organdr. Aidatn tamamen demi asil yelerin bir araya gelmesiyle oluur. Olaan Genel Kurul 2 Ylda bir ( Haziran ay ierisinde) yaplr. Olaanst Genel Kurul ise Ynetim ve Denetleme Kurullarnn gerekli grd hallerde yada dernek yelerinden en az 5te birinin yazl istei zerine toplanr. Ynetim Kurulu, Denetleme Kurulunun yada yelerinden en az bete birinin yazl istei zerine en ge bir ay iinde Olaanst Genel Kurulu Toplantya armak zorundadr. Ynetim Kurulu toplantya armazsa Denetleme Kurulu veya toplant isteinde bulunan yelerden birinin mracaat zerine Sulh Hukuk Hakimi Duruma yaparak yeler arasndan kiilik bir heyeti Genel Kurulu toplantya armakla grevlendirir.

ARI USL :

Madde 11 :
a) Ynetim Kurulu, Genel Kurula katlma hakk bulunan yelerin listesini dzenler.
b) Genel Kurula katlacak yeler en az 15 gn nceden gn, saati, yeri ve gndemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantya arlr. Bu arda ounluk salanamazsa ikinci toplantnn hangi gnde yaplaca da belirtilir. lk toplant gn ile ikinci toplant gn arasnda braklacak zaman bir haftadan az olamaz.
c) Toplant ounluk salanamamas dnda her hangi bir nedenle geri braklrsa, durum geri braklma nedenleri de belirtilmek suretiyle toplant ilannn yapld gazeteye ikinci bir ilan verilerek yelere duyurulur. kinci toplant braklma tarihinden balayarak en ge 2 ay iinde yaplr.
d) Gerek birinci toplant, gerekse 2. toplant Mahallin en Byk Mlki Amirliine bir yaz ile duyurulur. Bu yazda toplantya katlacak olan yelerin bir listesi de eklenir.

TOPLANTI YER :

Madde 12 :Genel Kurul Dernek Merkezinin bulunduu yerde toplanr.

TOPLANTI YETER SAYISI :

Madde 13 : Genel Kurul, katlma hakk bulanan yelerin salt ounluunun, tzk deiiklii ve dernein feshi hallerinde te ikisinin katlmyla toplanr. ounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi durumunda ikinci toplant da ounluk aranmaz. Ancak bu toplantya katlan ye says Dernek Ynetim ve Denetleme Kurullarnn ye tam saylarnn iki katndan az olamaz.

TOPLANTININ YAPILI USUL :

Madde 14 : Dernek genel Kurul toplants ilanda belirtilen ve mahallin en Byk Mlki Amirliine bildirilen gn, saat ve yerde yaplr. Genel kurula katlacak yelerin ynetim kurulunca dzenlenen listedeki adlar karsna imza koyarak toplant yerine girerler. Genel kurula katlm hakk bulunan yelerin yarsndan bir fazlasnn toplant yerine girmi bulunduu anlalrsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplant Ynetim Kurulu Bakan yada grevlendirecei Ynetim Kurulu yelerinden biri tarafndan alr.
Hkmet komiserinin gelmemi olmas toplantnn ertelenmesini gerektirmez. Altan sonra toplanty ynetmek iin bir bakan ve yeteri kadar bakan vekili ile katip seilir. Toplantnn ynetimi genel kurul bakanna aittir. Katipler toplant tutanan dzenler ve bakanla beraber imza ederler. Toplant sonunda btn tutanak ve belgeler Ynetim Kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GRLECEK KONULAR :

Madde 15 : Genel Kurul toplantsnda yalnz gndemde yer alan maddeler grlr, ancak toplantda hazr bulunan yelerin en az onda birinin grlmesini istei konularn gndeme alnmas zorunludur.

GENEL KURUL VE YETKLER :

Madde 16 : Aada yazl hususlar, genel kurulca grlr, karara balanr.
a) Dernek organlarnn seilmesi
b) Dernek Tznn deitirilmesi
c) Ynetim ve Denetleme kurullar raporlarnn grlmesi
d) Ynetim kurulunca hazrlanan btenin grlp aynen yada deitirilerek kabul edilmesi
e) Dernek iin gerekli tanmaz mallarn satn alnmas yada mevcut tanmaz mallarn satlmas hususunda Ynetim Kuruluna yetki verilmesi
f) Dernein federasyona katlmas yada ayrlmas
g) Dernein uluslar aras faaliyette bulunmas, yurt dndaki dernek yada kurululara ye olarak katlmas yada ayrlmas
h) Dernein fesh edilmesi
i) Mevzuatta ve dernek tznde genel kurulda yaplmas belirtilen dier grevlerin yerine getirilmesi
j) Dernek btesine gre borlanma szlemesi yapmak iin Ynetim kuruluna yetki verilmesi
k) Amatr ve profesyonel takmlar kurulmas, profesyonel ubelerin ynetilmesi
l) Genel Kurul yelie kabul ve yelikten karma hakknda son karar verir, dernek organlarn seer ve dernein dier bir organna verilmemi olan ileri grr. Genel kurul Dernein dier organlarn denetler ve onlar hakl sebeplerle her zaman grevden alabilir.

YNETM KURULU

SEM, GREV VE YETKLER ;

Madde 17 :Ynetim kurulu, genel kurul toplantsnda iki yl iin gizli oyla seilen on bir asil ve be yedek yeden oluur. Asil yeliklerde boalma olduu taktirde yedek yelerin greve arlmas zorunludur. Ynetim kurulu seimi izleyen 3 gn iinde toplanarak; Bir Bakan, yeteri sayda Bakan Yardmcs, bir Sayman seer ve dier yeler arasnda grev blm yapar. Ynetim kurulu ayda en az bir defa toplanr. Ynetim kurulunca toplant ve karar says ynetim kurulu ye tam saysnn salt ounluudur.
Dernekler gerekli grlen yerlerde Genel Kurul kararyla ube aabilirler. Bu amala Dernek Ynetim kurulunca yetki verilen en az kiilik kurucular kurulu, ube alacak yerin en byk mlki amirine ube kurulu bildirimini ve gerekli belgeleri verir. ube kurucularnn ubenin alaca yerde en az alt aydan beri oturmakta olmalar zorunludur. ube kurulu bildiriminin ierii ve gerekli belgeler ynetmelikle gsterilir.
Ynetim kurulu, dernein yrtme ve temsil organdr. Bu grevini kanuna ve dernek tzne uygun olarak yerine getirir. Temsil grevi ynetim kurulunca yelerden birine veya bir nc kiiye verilebilir.


Ynetim kurulu aadaki hususlar yerine getirir.
a) Dernei temsil etmek yada bu hususta kendi yelerinden bir veya birkana yetki vermek.
b) Dernein gelir ve gider hesaplarna ilikin ilemleri yapmak ve gelecek dneme ait bteyi hazrlayarak genel kurula sunmak.
c) Trk Vatanda olmayanlarn dernek yeliine kabul halinde bunlar on gn iinde mahallin en Byk Mlki amirliine bildirmek.
d) Gerektiinde eitli spor ubelerinin ynetiminde yardmc olmak,
e) Kendi alma dnemindeki her trl sigorta, vergi gibi yasal demeleri zamannda yapmak.
f) Aidatlarn ve dier dernek gelirlerinin tahsilini salamak.
g) Kulp, kurulmu ve kurulacak irketlere ortak olmak zere gereken hazrlklar yapar, bunlarn sonucunu genel kurulun tasvibine sunar.
h) Trkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulunda Kulb temsilen katlacak grevlileri belirlemek,
i) Kulbn ksa, orta ve uzun vadeli sportif hedeflerine katkda bulunmak zere spor kulpleri ile ibirlii oluturmak ve anlamalar yapmak.
j) Kulbe gelir getirecek veya kulp ilke ve hedeflerini ykseltecek projeler oluturmak ve yatrmlar yapmak, bu oluumlar ile ilgili mali , hukuki ve ticari altyapy kurmak.
k) Kulp lehine kullanlacak bu grevlendirmeler ile ilgili gelimeleri Genel Kurul toplantlarnda sunmak.
l) Mevzuatn kendisine verdii dier ilemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

YNETM KURULUNUN YEDEK YELERLE TAMAMLANAMAMASI :


Madde 18 : Ynetim Kurulu ye says yedeklerin de arlmasndan sonra ye tam saysnn yarsndan aza derse Ynetim Kurulunun tmnn yeniden seimi iin 1 ay iinde genel Kurul toplantya arlr. ye says den Ynetim Kurulunun grevi bu toplantya kadar devam eder.

DENETLEME KURULU VE DERNEN DENETM :


Madde 19 : Denetleme kurulu, Genel Kurul tarafndan seilen 3 asil 3 yedek yeden oluur. Denetleme Kurulu yapaca ilk toplantda kendi aralarndan bir Bakan ve iki Raportr seer. Denetleme Kurulu denetleme grevini 6 ay gemeyen aralklarla yapar ve denetleme sonularn bir rapor halinde Ynetim Kuruluna ve toplandnda Genel Kurula sunar.

DENETLEME KURULU

a) Dernein tm hesaplarn incelemek.
b) Hesaplarn defterlere aksatlmadan ilenmesini ve harcamalarn bteye uygunluunu denetlemek.
c) Dernek iin nemli saylacak hususlarda Genel Kurulun Olaanst toplantya arlmas iin Ynetim Kuruluna bavurmak.
d) Eksik ve usulsz grd hesaplarla ilgili olarak Ynetim Kurulunu uyarmak.
e) Mevzuatn kendisine tand dier grev ve yetkileri kullanmak grev ve yetkilerine sahiptir.

DSPLN KURULU

ALIMA GREV VE YETKLER ;

Madde 20/A :Disiplin kurulu, genel Kurul tarafndan kendi yeleri arasndan (5) asil (3) yedek yeden oluur. Asil ve yedek ayr ayr seilir. Bu kurul seimi takip eden iki hafta iinde toplanarak kendisine bir Bakan, bir Bakan Yardmcs, bir Raportr seer, grevlerinin gerektirdii davete uyarak toplantlara katlmaz ve ilerin gecikmesine neden olurlarsa disiplin kurulu yeliinden istifa etmi saylrlar. Yerlerine yedek yeler greve getirilir. Aada belirtilen davranlarda bulunan yeler disiplin kurulu tarafndan cezalandrlr.


a) Kulp iinde ALTAY SPOR KULB gelenekleri ve genel adaba ve ahlaka aykr hareket edenlerle, kulp dndaki TCKn un yz kzartc sayd eylemleri yapanlar.
b) Kulbn eref ve haysiyeti aleyhine davranta bulunup szl hakaret edenler.
c) Tzn 7. maddesinin son bendine gre Ynetim Kurulunca sevk edilenler.
d) Kulbe siyaset sokmaya alan, kendi siyasi gr ve ideolojisini benimsetmek amacyla propaganda yapanlar.
e) Bakan, Ynetim, Denetleme, Disiplin kurulu yelerine kk drc beyan ve davranta bulunanla.r
f) Dernek tzne, ynetmeliklere, yasa ve Ynetim Kurulunca alnm kararlara uymayanlar ve aykr hareket edenler. Sportif branlarda verilen disiplin cezalar bu fasln dndadr.
g) yelerin hret ve haklarna ve aile hayatlarna tecavz etmek amacna ynelik davranlarda bulunanlar.

DSPLN CEZALARI ;

Madde 20/B :Yukarda (20/B) maddesindeki kusur ve sular ileyenlere verilecek disiplin cezalar unlardr.
a) Knama.
b) aya kadar geici karma.
c) Bir yla kadar geici karma
d) karma.

SAVUNMA ;

Madde 20/C :Disiplin kuruluna verilen bir ye yazl veya szl savunmas alnmadan cezalandrlamaz. Bu konuda kendisine taahhtl davet yazs gnderilen ye yaznn tebell tarihinden itibaren 15 gn iinde yazl veya szl savunmasn kulbe vermez ise savunma hakkndan vazgemi saylr. Disiplin kurulunun ye saysnn okluu ile karar verilir. Knama ve geici karma kararlar kesindir. karma cezalar ilk yaplacak genel kurul karar ile kesinlik kazanr. Ceza kararlar, ilgili yenin siciline ilenmesi ve gereinin yaplmas iin Ynetim Kuruluna bildirilir.

ORGANLARA SELENLERN DAREYE BLDRLMES ;

Madde 21 :Genel kurulca yaplan seimi izleyen 7 gn iinde Dernek ynetim Kurulu Bakan tarafndan, Dernek organlarna seilen asil ve yedek yelerin ad ve soyadlar, baba adlar, doum yeri ve tarihleri mahallin en byk mlki Amirliine bir yaz ile bildirilir.

UBELER KURULUU ;

Madde 22 :Genel kurulca yetki verilmek ve dernek divannn da gr art ile Dernek Ynetim Kurulu gerekli grd yerlerde dernein ubelerini aabilir. Dernek l, le, Merkez ile ve kylerde birden ok ube aamaz. Bu amala dernek Ynetim Kuruluna yetki verilen en az kii tarafndan ubenin alaca yerin en byk mlki amirliine yazl bavuruda bulunulur. ube kurucularnn, ubenin alaca yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

UBE ORGANLARI VE TAB OLACAKLARI HKMLER ;

Madde 23 :Her ube genel kurul, Ynetim Kurulu ve Denetleme Kurulu oluturur. Bu organlar grev ve yetkileri ube tznde gsterilir. Dernein ubeleri hakknda Dernekler yasas uygulanr. ube Genel Kurullar, Olaan genel Kurul toplantlarn dernek genel kurul toplantsndan en az 15 gn nce bitirmek zorundadr. ube genel Kurulunun toplantsna ait ilan gazete ile yaplabilecei gibi Mahalli imkan ve aralardan yararlanmak suretiylede yaplabilir.

KULBN YRTME BRM VE GENEL SEKRETER ;

Madde 23/A :Yrtme birimi, Ynetim kurulunun uygulama kararlar uyarnca Kulp hizmet ve faaliyetlerinin yrtlmesini salamakla grevlidir. Yrtme birimi sorumlusu Kulp Genel Sekreteridir. Genel Sekreter ve Genel sekretere bal yrtme biriminin grevlileri, Ynetim kurulu tarafndan cretle grevlendirilirler. Bu grevler fahri olarak da yaplabilir. Bunlarn kulp yeleri olmas art deildir. Genel sekreter ile dier yrtme grevlilerinin hizmet konularnda bilgi, tecrbe ve uzmanlklar ile Kulp camiasnda ve evresinde sevilip ve saylan kiiler olmasna ve bu grevler iin ayrabilecekleri zamanlarnn bulunmasna dikkat edilir.

KULBN YRTME BRMNN GREVLER ;

Madde 23/B :Kulbn Yrtme biriminde kulp hizmetlerinin gerektirdii ve kulp imkanlarnn elverdii oranda aada unvanlar belirtilen yrtme grevlilerinin cretli veya fahri olarak yeter sayda istihdam ynetim Kurulu tarafndan salanr.
a) Genel Sekreter.
b) Kulp Sayman.
c) Kulp Doktoru, Yardmc salk personeli.
d) Tesis ve Malzeme Yneticileri ve grevlileri.
e) Spor direktr.
f) Genlik direktr.
g) Genel kaptanlar.
h) Teknik ynetici ve reticileri.
i) Kaptanlar.
j) Kol Bakanlar.

KULP YRTME GREVLLERNN GREV VE YETKLER ;

Madde 23/C :Kulp Yrtme birimi grevlilerinin balca grev ve yetkileri unlardr.
a) Genel Sekreter, Genlik ve Spor Mevzuat uyarnca Ynetim Kurulu Kararlar erevesinde, Kulbn amalad hizmet ve faaliyetleri ile Kulp ynetmeliinin gerektirdii idari, mali ve teknik btn hizmetlerin yrtlmesini salamakla grevli ve yetkili olup, Ynetim Kuruluna kar sorumludur. Ynetim Kurulu toplantlarna katlr. Kurulun raportrlk ve sekreter ya grevini yapar. Bu toplantlarda oy kullanamaz. Bakan adna yazma ilemlerini yrtr.
b) Kulp Sayman; kulbn hesap, muamelat, gelir ve sarf ilerini ve ilemlerini yrtmekle grevli eleman olup Genel Sekretere kar sorumludur.
c) Kulp Doktoru, Yardmcs, Salk Personeli ; Kulbn ynetimi ve yrtme personeli ile faaliyetlerine katlanlarn ve yarmaclarn salk hizmetlerine ait i ve ilemleri yrtmekle grevli ve Genel Sekretere kar sorumludur.
d) Tesis ve Malzeme Yneticisi ve Grevlileri; Kulp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulp amalarna ynelik hizmet ve faaliyetlere hazr halde bulundurulmas, gvenlik, onarm hizmetlerine ait i ve ilemleri yrtmekle grevli ve Genel Sekretere kar sorumludur.
e) Spor Direktr; spor Kulbn profesyonel futbol hari faaliyet gstermeyi stlendii btn spor dallarnda sportif eitim ve yarmalarla ilgili spor ve faaliyet hizmetlerini yrtmekle grevli ve Genel Sekretere kar sorumludur.
f) Genlik Direktr; Genlik Kulbnn faaliyet gstermeyi stlendii alanlarda yarma, msamere, enlik gibi gsteriler ile bunlarn hazrlk, eitim ve almalarn yrtmekle grevli ve Genel Sekretere kar sorumludur.
g) Genel Kaptanlar; Kulbn Profesyonel Futbol hari faaliyetlerini stlendii spor dallarnda faaliyetler, faaliyet trlerinin her biri iin Genlik ve Spor direktr ile Genel Sekreterin birlikte teklifleri zerine Ynetim Kurulu tarafndan grevlendirilirler. Genel Kaptanlar, Genel Kaptan olduklar spor dalnn veya genlik hizmet faaliyet trnn eitim almalarna, yarmalarna ve benzeri faaliyetlere katlan ve katlacak onlarn bay ve bayan her kategoride saylarnn arttrlmasna ve nitelik bakmndan birletirilmesine ynelik faaliyetlere ait grevleri yrtmekle grevli olup birinci derecede Genlik ve Spor Direktrne kar sorumludur.
h) Kaptanlar ; Kaptan olduklar spor dal kategorisinde her birinin eitim almalarna, yarmalara ve benzeri faaliyetlere katlan ve katlacak olanlarn bay ve bayan saylarnn arttrlmasn ve niteliklerinin gelitirilmesine ynelik faaliyetlere ait hizmetleri yrtmekle grevli ve birinci derecede, Faaliyette bulunduklar spor dalnn Genel Kaptanlarna kar sorumludur.
i) Teknik Ynetici ve reticiler ; kulbn yapmay amalad faaliyet eitlerinde veya spor dallarnda reticilik hizmetlerini yerine getiren sporcularn fizik ve moral yeteneklerini stn form seviyesinde korumak ve gelitirmek iin gerekli tedbirleri alan kiilerdir. Bunlar genlik Kulplerinde Genel Sekretere, spor Kulplerinde ilgili Genel Kaptan ve Ynetim Kurulunun tespit edecei kii veya kurula kar sorumludurlar.

KULP DANIMANLARI ;

Madde 23/D :Ynetim Kurulu ve yrtme birimlerine Kulplerin hizmetleriyle ilgili genlik, spor, hukuk, salk, basn ve benzeri alan ve konularda danmanlk yapmak zere Ynetim Kurul karar ile Kulp Danman grevlendirebilirler.
Danman olarak grev yapacaklarn, bu grevle ilgili ; bilgili, tecrbeli , uzman kiiler olmalarna dikkat edilir. Kulp danmanlar, Kulp faaliyetleri erevesinde kendi konularyla ilgili olarak yazl gr vermekle grevlidirler.

KULP DANIMA KURULLARININ GREV VE YETKLER ;

Madde 23/E :Kulp danmanl konu ve alanlarda, danmanlk hizmetlerini yrtmek zere Ynetim Kurulu karar ile geici veya srekli olarak en fazla 3 kiiden oluan kulp danman kurullar meydana getirilir. Danma kurullarnda grevlendirilecek olanlarn alanlarnda uzman kiiler olmalarna dikkat edilir. Bu kiilerin kulp yesi olmalar art deildir. Hangi konularda danma kurulu veya danman grevlendirilmesi gerektiine Ynetim Kurulu karar verir. Danma kurullar Ynetim Kurullarnn karar tekiline veya yrtme hizmetlerine yardmc olabilmek, ett ve inceleme yapmak teklifte bulunmakla grevli olup Ynetim Kurulu adna Genel Sekretere kar sorumludurlar.

KULP TEMSLCLERNN GREV VE YETKLER ;

Madde 23/F :Kulp temsilcileri, l, le, Mahalle ve semtlerde, kamu kurulular ve zel kurumlardaki kulp yeleri arasndan Genel Sekreterin teklifi ve Ynetim Kurulunun karar ile grevlendirilebilirler. Temsilcilerin evrelerince ve taraflarca saylan ve sevilen kiiler arasndan seilmesine dikkat edilir. Kulp temsilcileri, kulp Ynetim Kurulu ve Yrtme birimlerinin ynetim hizmetleri ile ilgili olmak zere kiiler, kurumlar ve taraflar arasnda salkl bir temasn srdrlmesiyle Kulbn baarsna destek ve yardm salanmas iin gnll hizmetlerin yrtlmesiyle grevli olup Genel Sekretere kar sorumludurlar.

DENETM

GENEL OLARAK DENETM ;

Madde 24 :Dernek leri Bakanl ve Mahallin en byk Mlki Amirliince her zaman denetlenebilecei gibi, amac ve faaliyet konusu gerei Beden Terbiyesi Genel Mdrlnce de denetlenebilir.

DENETM ;

Madde 25 :Dernein i denetimi, Genel Kurulca seilen ve asil yedek yeden oluan Denetleme Kurulu tarafndan 6 ay gemeyen aralklarla yaplr.

DRDNC BLM

TZK DEKLKLER :

Madde 26 : Tzk deiikliine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tzk deiiklii ancak gndemde yer almsa veya hazr bulunan yelerden onda birinin yazl istei zerine gndeme alnmsa Genel Kurulda grlebilir. Tzk deiikliine karar verme yeter says hazr bulunan yelerin 3/2 ounluudur. Tzk deiikliinin tescil ve ilan, Dernek Kuruluundaki usule uygun olarak yaplr.
Genel kurul kararlar toplantya katlan yelerin salt ounluuyla alnr. u kadar ki tzk deiiklii ve dernein feshi kararlar ancak toplantya katlan yelerin te iki ounluuyla alnabilir. Dernek tz dernee yaplan yazl bildirimden balayarak 15 gn iinde yerel bir gazetede ilan edilir.

BENC BLM

DERNEN FESH VE TASFYES :

Madde 27 : Dernek Genel Kurulu, her zaman dernein feshine karar verebilir. Feshi karar iin Genel Kurula katlmaya sahip yelerin en az te ikisinin toplantya katlmas arttr. Bu surette ounluk salanamazsa yeler, ikinci defa toplanmak zere dernekler yasas ve bu tzk hkmleri uyarnca arlrlar. ar zerine toplanacak ye says ne olursa olsun feshi konusu grlebilir. Feshi hakknda ki karar. Hazr bulunan yelerin te iki ounluu ile alnr. Dernein feshi kararndan itibaren 5 gn iinde Mahallin en byk Mlki Amirliine bir yaz ile bildirilir.
Genel kurul kararlar toplantya katlan yelerin salt ounluuyla alnr. u kadar ki tzk deiiklii ve dernein feshi kararlar ancak toplantya katlan yelerin te iki ounluuyla alnabilir.

Dernein feshi halinde mal varl KIZILAY a devredilir.

 

ALTINCI BLM

MAL HKMLER

DERNEK GELRLER :


Madde 28 : Dernek gelirleri ;
a) yelerin verecei aidatlar Yllk 100.- YTLdir
b) Derneke yaplan yaynlar, dzenlenen piyango, balo, elence, temsil, konser, spor karlamalar ve konferans gibi faaliyetlerden salanan gelirlerden
c) Dernein mali varlndan elde edilen gelirlerden
d) Ba ve yardmlardan
e) Yardm toplama hakkndaki mevzuat hkmlerine uygun olarak toplanan ba ve yardmlardan ibarettir. Dernek siyasi partilerden, ii , iveren sendikalarndan ve mesleki kurululardan her hangi bir suretle maddi yardmda bulunamaz. Dernek, Dernekler yasasnn 61. Maddesine gre Genlik Kulpleri ve Spor Kulplerine yardmda bulunabilirler.

BTE :

Madde 29 : Dernein mali ileri Genel Kurul tarafndan onaylanan bir bteyle dzenlenir. Btenin hazrlanmasnda bir nceki yln tahakkuk etmi gelir ve giderleri gz nnde bulundurulur.

GELR VE GDER USUL :

Madde 30 : Dernein gelirleri Maliye Bakanlnca bastrlan alnd belgesiyle toplanr. Dernein zel alnd belgelerini kullanma ba ve aidat toplayacak kiileri Dernek Ynetim kurulunca belirlenir. Ve bu kiiler Mahallin en byk Mlki Amirliince tescil ettirilir. Alnd belgesinde ba ve demede bulunann ak kimlii ve adresi ile imzasnn bulunmas arttr. Giderler harcama belgesi ile yaplr. Dernek bu belgeleri zel yasalarda gsterilen sreler sakl kalmak kayd ile 5 yl saklar. Dernek adna gelir toplamakla grevli kiiler, tahsil ettikleri paralar 30 gn ierisinde Dernein bankadaki hesabna yatrr veya bankalar vastasyla gnderir. Ancak tahsilat o yln Ocak ayndan, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 154. Maddesi uyarnca, gsterge tablosunda yer alan rakamlarn aylk tutara evrilmesinde esas alnan ve genel bte kanunlar ile tespit edilen maa kat saysnn ( 1000 ) Bin rakam ile arpm sonucu elde edilecek tutar geenler 30 gnlk sreyi beklemeksizin Dernee gndermek veya Dernein bankadaki hesabna yatrmak zorundadr. Dernein bankadaki hesabndan para ekmeye yetkili en az 2 imzann birlikte bulunmas arttr.

PROFESYONEL TAKIMI BULUNAN KULPLERN GELR VE GDERLER :

Madde 30/A : Profesyonel takm bulunan kulplerin profesyonel futbol faaliyetleri ile ilgili her trl gelir ve giderleri genel bilanonun ayr bir blmnce bir fon ve hesapta toplanr. Genel Kurulda Ynetim Kurulunun profesyonel futbol faaliyetleri ile bu fon ve hesap dolaysyla ibras genel faaliyetten ayr olarak yaplr. Profesyonel takm bulunan Kulplere ba ve yardmlar ile borlanmalara ait Ynetim Kurulu kararlarndan 50.000.-TL sini aanlar ba ve yardmn yapld borlanmaya ait kararnn ald tarihten itibaren 50.000.-TL sini aan borlanma karar veren kulpler tarafndan 1 ay iinde Genel Mdrle bildirilir.

TAINMAZ MAL EDNME :

Madde 31 : Dernek ikametgah ve ama faaliyetleri iin gerekli olanlardan baka tanmaz mala sahip olamaz. Dernek satn ald yada ba, vesayet gibi yollarla kendisine intikal eden tanmaz mallar kendi adna tapuya tescil ettirdikten sonra 3 ay iinde leri Bakanlna bildirilir.

 

YEDNC BLM

DEFTER VE KAYITLAR :

Madde 32 : Dernek aadaki defterleri tutar ;
a) ye Kayt Defteri
b) Dernek Ynetim Kurulu Karar Defteri
c) Gelen ve Giden Evrak Defteri
d) Gelir ve Gider Defteri
e) Bte Kesin Hesap ve Bilano Defteri
f) Demirba Defteri
g) Alnd Belgesi kayt Defteri

Bu defterlerin Noterden tasdikli olmalar gereklidir.

DERNEN SANDIK KURMASI :

Madde 33 : Dernek karn eitli adlar altnda yelerine datmamak artyla yelerin yiyecek, giyecek gibi zorunlu ihtiya maddelerini ve dier mal ve hizmetlerle ksa vadeli kredi ihtiyalarn karlamak amacyla sandk kurabilir.

DERNEN LOKAL AMASI :

Madde 34 : Dernek, Merkez ve ubelerinin bulunduu yerlerde ancak bir tane olmak zere ve mahallin en byk Mlki Amirliinden izin almak art ile lokal aabilir.

DERNEN TESS AMASI :

Madde 35 : Dernek bu tzkte gsterilen amalar gerekletirmek zere izin alnmak artyla yasalarn dernek tarafndan yaplmasn yasaklamad eitim ve retim faaliyetleri iin Yurt, Pansiyon, Kitaplk, Okuma odas, Sosyal yardm faaliyetleri iin spor alan ve tesisleri, spor salonu ve meskun yerler dnda kamp tesisleri kurabilir ve iletebilir.

Madde 36 : Tzmzde bulunmayan hkmler iin Dernekler Kanunu Genlik ve Spor Kulpleri ynetmelii, ve Medeni Kanun hkmleri uygulanr.

Madde 37 : toplantda hazr bulunan kanuna veya tze aykr olarak alnan genel kurul kararlarna katlmayan her ye karar tarihinden balayarak bir ay iinde toplantda hazr bulunmayan her ye karar renmesinden balayarak bir ay iinde ve her halde karar tarihinden balayarak ay iinde mahkemeye bavurmak suretiyle kararn iptalini isteyebilir.
Dier organlarn kararlarna kar, dernek ii denetim yollar tketilmedike iptal davas alamaz Genel kurul kararlarnn yok veya mutlak butlanla hkmsz sayld durumlar sakldr.