ilaç rehberi enerji
Altay
�ye Giri�i
Üst Üste 2. Galibiyet 05 Aralık 2016  
0
Olağanüstü Kongre Yapıldı 05 Aralık 2016  
0
Özlediğim Altay... 28 Kasım 2016  
0
Tribünümüzden Kötü Haber 21 Kasım 2016  
0
Düşüş devam ediyor 13 Kasım 2016  
0
 
Atatrk diyor ki
Altay 9 Günde Telafi Edecek 25 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Hedefim 3. Şampiyonluk 25 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Güven geri geldi devamı da gelsin 24 Ekim 2016  
0 Murat Arabacı  
3 Puan Özlemi Sonlandı 24 Ekim 2016  
0 Hürriyet  
Atakan Mucizesi 24 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Altay Galibiyeti Unuttu 17 Ekim 2016  
0 Sabah  
Altay'da Kan Kaybı Sürüyor 17 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Altay'da Turmuş Devri 12 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Altay Büyük Fırsat Tepti 18 Ocak 2016  
0 Yeni Asır  
Altay'ın İstanbul Kabusu 14 Ocak 2016  
0 Amk  
   
 
 
ALTAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
 
Genel Hükümler

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, KURULU TARİHİ, RENKLERİ :

Madde 1 : Derneğin adı ALTAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ derneğin Merkezi İZMİR’ dir. Derneğin kuruluş tarihi 1914 yılı, Derneğin renkleri SİYAH ve BEYAZ’ dır.

DERNEĞİN AMACI ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ :

Madde 2 : Dernek Bütün spor kollarında amatör sporcuları yetiştirmek gençleri topluma yararlı bireyler haline getirmek amacındadır.

a) Her çeşit spor karşılaşmaları düzenler, resmi ve özel düzenlenen karşılaşmalara katılır.Gelir temin etmek amacıyla, amatör branşlarda Kulüp adının sponsorluk yapacak 3. şahıslar tarafından forma reklamlarında ve diğer yerlerde kullanılmasına dair izin sözleşmeleri yapabilir.
b)Açık ve Kapalı spor alanları ve salonları inşa eder, kiralar, lokal ve tesisler açar.
c)Amacı ile ilgili olarak mevzuata uygun biçimde profesyonel şubeleri kurur, profesyonel dalları yürütmek için iştiraklerde bulunur, işbirliği yapar.
d)Dernekle ilgili yayın yapar ilan ve reklam alır.
e)Mevzuata uygun biçimde kurulmuş Federasyonlara katılır yada bu federasyonları kurar.
f)Derneğe üye kazandırmak ve sporcu yetiştirmek için şube açabilir.
g)Balo, yemekli toplantı, konser gibi geceler düzenler.
h)Taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir vakıflara iştirak edebilir.
i)Kurs, konferans ve seminerler düzenleyerek gençlerin kültürel gelişimine katkıda bulunur.
j)Kanunların, sporla ilgili mevzuatın yetki verdiği spor dallarında spor okulları açmak, profesyonel sporcu, Teknik Direktör, Antrenör, Monitör, Teknik ve idari personel yetiştirmek, almak kiralamak mevzuata uygun profesyonel spor dallarını kurmak yönetmek ve bu tür kuruluşlara birliklere katılmak.
k)Sporla uygun, mevzuata uygun amatör ve profesyonel tüzel kişiler, vakıf yardımlaşma kuruluşları kurmak. Şube açmak, kurulu ve kurulacak olanlara katılmak Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki sporla ilgili dernek ve kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak.

 

DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VE SANATLARI İKAMETGAHLARI, TABİYETLERİ

Madde 3 :Derneğin Kurucuları şunlardır;

ADI SOYADI UYRUĞU MESLEĞİ
VASIF BEY
NECATİ BEY
TALAT BEY
ENVER ESAT BEY
BAHA ESAT BEY
ÇİFTÇİ NECATİ BEY
HÜSNÜ BEY
RIFAT AHMET BEY
ESAT ÇINAR BEY
REŞAT EVLİYAZADE
MAZLUM BEY
RIFAT BEY
KEMAL TAHSİN BEY
FİKRET TAHSİN BEY
HAMİT ASLAN OKÇA
FETHİ BEY
KEMAL ÇAKIRER
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
İZMİR MEBUSU
İZMİR MEBUSU
TÜCCAR
İZMİR MEBUSU
ŞARK HALI KUMP.
İZMİR L.ARSİYAT HOCASI
EMNİYET-İ UM. MÜF.
İŞ BANKASI MENSUBU
İzm. L.EDEBİYAT HOCASI
TÜCCAR
HAVA YÜZBAŞISI
AYDIN KUM. İSKELE Md.
DOKTOR
DOKTOR
TİCARET
ÇEŞME JAN. KOMUTANI
GÜMRÜK KOMİSYONCUSU

ÜYELİK

ÜYE OLMA HAKKI :

Madde 4 : Derneğe Medeni hakları kullanmak yeteneğine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş herkes üye olabilir. Ancak Dernekler yasasının 4. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye olamayacağını belirttiği kişiler, orta okul ve orta öğretim üyeleri derneğin üyeleri olamazlar. Aynı şekilde Dernekler yasasının 4. maddesinin 2. fıkrasının 4 numaralı bentlerinde bu bentte belirtilen yasak süresince derneğe üye olamazlar. On sekiz yaşından küçük olanlar ve orta öğretim öğrencileri veli yada vasilerinin yazılı izniyle derneğin sportif ve kültürel faaliyetlerine katılabilirler. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gereklidir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz.

ÜYELİK NEVİLERİ :

Madde 5 : Üyelik a) asil üyelik b) Onursal üyelik olmak üzere iki türlüdür. Asil üyeler aidatlarını tamamen ödemiş olmak koşuluyla genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip seçme ve seçilme hakkı olan üyelerdir. Onursal üyeler ise Yönetim Kurulu kararı ile kendilerine onursal üyelik sıfatı verilen, derneğe maddi ve manevi yardımı dokunmuş kimselerdir. onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler. Ancak dernek organlarına seçilemezler.

ÜYE OLMA ŞEKLİ :

Madde 6 :Derneğe üye olabilmek için Dernekler yasası ile bu tüzükte gösterilen şartlara haiz olmak gereklidir. Dernek Yönetim Kurulu kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

Madde 7 :İki yıl üst üste aidatlarını ödememiş olanların üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erer. Ayrıca Dernek üyeliğinden istifa edenlerle Derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin ve Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların kayıtları da silinir. Üye kayıt defterinde adları yanına silinme nedenleri yazılır. Dernekten izin almaksızın başka bir Spor Kulübünde ücretli veya ücretsiz görev alan ve verilen 30 gün içinde diğer kulüple ilişiğini kesmeyen, kendisine tevdi edilmiş görev ve yetkiye Derneğin menfaatine aykırı düşecek veya kullanılan, her ne sebeple olursa olsun meşru olmayan bir şekilde kendisine ve başkalarına Dernek organlarının onur ve itibarını kıracak şekilde hareket eden beyan veren, yazı yazan, bir topluluk önünde beyanda ve fiili tecavüzde bulunan, kendisine tevdi edilen derneğe ait para ve para hükmündeki evrak, senet ve sair malları kendisinin veya başkalarının menfaatine olarak sarf, istihlak, tahrif ve tağyir eden, Dernekte yapılan seçimlere, oyların sayımı ve dökümüne hile karıştıran üye ve iş bu maddedeki herhangi bir sebebin tahakkuku halinde Yönetim Kurulu kararı ile disiplin kuruluna sevk edilir. Derneğe üyelerin hakkında yapılan şikayetler ve yönetim Kurulunun uygun göreceği üyelere ilişkin açıklamalar kovuşturulmak üzere disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulunun vereceği kararları Yönetim Kurulu uygular.Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye altı ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

ÜYELERİN HAKLARI, ÜYELERİN YILLIK AİDAT MİKTARLARI :

Madde 8 : Hiç Kimse Derneğe üye olmaya ve dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Her üye hakkına ve diğer hususlarda ve diğer üyelerle birlikte eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardı. Üye oyunu bizzat kullanır. onursal üyelerin oy hakkı yoktur. İstedikleri taktirde aidat verebilirler. Yıllık üye aidatı ve yeni üye giriş bağış tutarları olağan Genel Kurul toplantılarında belirlenir.


DERNEK ORGANLARI

Madde 9 : Derneğin yetkili organları şunlardır ;
a) Genel kurul
b) Yönetim kurulu
c) Denetleme kurulu
d) Disiplin kurulu

GENEL KURUL

KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANTI ZAMANI ;

Madde 10 : Genel Kurul Derneğin en yüksek organıdır. Aidatını tamamen ödemiş asil üyelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Olağan Genel Kurul 2 Yılda bir ( Haziran ayı içerisinde) yapılır. Olağanüstü Genel Kurul ise Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde yada dernek üyelerinden en az 5’te birinin yazılı isteği üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun yada üyelerinden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurulu Toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulu toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Hakimi Duruşma yaparak üyeler arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USÜLÜ :

Madde 11 :
a) Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
b) Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının hangi günde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
c) Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında her hangi bir nedenle geri bırakılırsa, durum geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantı bırakılma tarihinden başlayarak en geç 2 ay içinde yapılır.
d) Gerek birinci toplantı, gerekse 2. toplantı Mahallin en Büyük Mülki Amirliğine bir yazı ile duyurulur. Bu yazıda toplantıya katılacak olan üyelerin bir listesi de eklenir.

TOPLANTI YERİ :

Madde 12 :Genel Kurul Dernek Merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

TOPLANTI YETER SAYISI :

Madde 13 : Genel Kurul, katılma hakkı bulanan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı da çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının üye tam sayılarının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

Madde 14 : Dernek genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen ve mahallin en Büyük Mülki Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyelerin yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurula katılım hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının toplantı yerine girmiş bulunduğu anlaşılırsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı yada görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet komiserinin gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla beraber imza ederler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

Madde 15 : Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini isteği konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL VE YETKİLERİ :

Madde 16 : Aşağıda yazılı hususlar, genel kurulca görüşülür, karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçilmesi
b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen yada değiştirilerek kabul edilmesi
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması yada mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
f) Derneğin federasyona katılması yada ayrılması
g) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek yada kuruluşlara üye olarak katılması yada ayrılması
h) Derneğin fesh edilmesi
i) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulda yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
j) Dernek bütçesine göre borçlanma sözleşmesi yapmak için Yönetim kuruluna yetki verilmesi
k) Amatör ve profesyonel takımlar kurulması, profesyonel şubelerin yönetilmesi
l) Genel Kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

YÖNETİM KURULU

SEÇİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ ;

Madde 17 :Yönetim kurulu, genel kurul toplantısında iki yıl için gizli oyla seçilen on bir asil ve beş yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim kurulu seçimi izleyen 3 gün içinde toplanarak; Bir Başkan, yeteri sayıda Başkan Yardımcısı, bir Sayman seçer ve diğer üyeler arasında görev bölümü yapar. Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim kurulunca toplantı ve karar sayısı yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Dernekler gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilirler. Bu amaçla Dernek Yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri oturmakta olmaları zorunludur. Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikle gösterilir.
Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi yönetim kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.


Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a) Derneği temsil etmek yada bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
c) Türk Vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en Büyük Mülki amirliğine bildirmek.
d) Gerektiğinde çeşitli spor şubelerinin yönetiminde yardımcı olmak,
e) Kendi çalışma dönemindeki her türlü sigorta, vergi gibi yasal ödemeleri zamanında yapmak.
f) Aidatların ve diğer dernek gelirlerinin tahsilini sağlamak.
g) Kulüp, kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak üzere gereken hazırlıkları yapar, bunların sonucunu genel kurulun tasvibine sunar.
h) Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulunda Kulübü temsilen katılacak görevlileri belirlemek,
i) Kulübün kısa, orta ve uzun vadeli sportif hedeflerine katkıda bulunmak üzere spor kulüpleri ile işbirliği oluşturmak ve anlaşmalar yapmak.
j) Kulübe gelir getirecek veya kulüp ilke ve hedeflerini yükseltecek projeler oluşturmak ve yatırımlar yapmak, bu oluşumlar ile ilgili mali , hukuki ve ticari altyapıyı kurmak.
k) Kulüp lehine kullanılacak bu görevlendirmeler ile ilgili gelişmeleri Genel Kurul toplantılarında sunmak.
l) Mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI :


Madde 18 : Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerin de çağırılmasından sonra üye tam sayısının yarısından aza düşerse Yönetim Kurulunun tümünün yeniden seçimi için 1 ay içinde genel Kurul toplantıya çağırılır. Üye sayısı düşen Yönetim Kurulunun görevi bu toplantıya kadar devam eder.

DENETLEME KURULU VE DERNEĞİN İÇ DENETİMİ :


Madde 19 : Denetleme kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu yapacağı ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan ve iki Raportör seçer. Denetleme Kurulu denetleme görevini 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

DENETLEME KURULU

a) Derneğin tüm hesaplarını incelemek.
b) Hesapların defterlere aksatılmadan işlenmesini ve harcamaların bütçeye uygunluğunu denetlemek.
c) Dernek için önemli sayılacak hususlarda Genel Kurulun Olağanüstü toplantıya çağırılması için Yönetim Kuruluna başvurmak.
d) Eksik ve usulsüz gördüğü hesaplarla ilgili olarak Yönetim Kurulunu uyarmak.
e) Mevzuatın kendisine tanıdığı diğer görev ve yetkileri kullanmak görev ve yetkilerine sahiptir.

DİSİPLİN KURULU

ÇALIŞMA GÖREV VE YETKİLERİ ;

Madde 20/A :Disiplin kurulu, genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından (5) asil (3) yedek üyeden oluşur. Asil ve yedek ayrı ayrı seçilir. Bu kurul seçimi takip eden iki hafta içinde toplanarak kendisine bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Raportör seçer, görevlerinin gerektirdiği davete uyarak toplantılara katılmaz ve işlerin gecikmesine neden olurlarsa disiplin kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine yedek üyeler göreve getirilir. Aşağıda belirtilen davranışlarda bulunan üyeler disiplin kurulu tarafından cezalandırılır.


a) Kulüp içinde ALTAY SPOR KULÜBÜ gelenekleri ve genel adaba ve ahlaka aykırı hareket edenlerle, kulüp dışındaki TCK’n un yüz kızartıcı saydığı eylemleri yapanlar.
b) Kulübün şeref ve haysiyeti aleyhine davranışta bulunup sözlü hakaret edenler.
c) Tüzüğün 7. maddesinin son bendine göre Yönetim Kurulunca sevk edilenler.
d) Kulübe siyaset sokmaya çalışan, kendi siyasi görüş ve ideolojisini benimsetmek amacıyla propaganda yapanlar.
e) Başkan, Yönetim, Denetleme, Disiplin kurulu üyelerine küçük düşürücü beyan ve davranışta bulunanla.r
f) Dernek tüzüğüne, yönetmeliklere, yasa ve Yönetim Kurulunca alınmış kararlara uymayanlar ve aykırı hareket edenler. Sportif branşlarda verilen disiplin cezaları bu faslın dışındadır.
g) Üyelerin şöhret ve haklarına ve aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik davranışlarda bulunanlar.

DİSİPLİN CEZALARI ;

Madde 20/B :Yukarıda (20/B) maddesindeki kusur ve suçları işleyenlere verilecek disiplin cezaları şunlardır.
a) Kınama.
b) Üç aya kadar geçici çıkarma.
c) Bir yıla kadar geçici çıkarma
d) Çıkarma.

SAVUNMA ;

Madde 20/C :Disiplin kuruluna verilen bir üye yazılı veya sözlü savunması alınmadan cezalandırılamaz. Bu konuda kendisine taahhütlü davet yazısı gönderilen üye yazının tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı veya sözlü savunmasını kulübe vermez ise savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin kurulunun üye sayısının çokluğu ile karar verilir. Kınama ve geçici çıkarma kararları kesindir. Çıkarma cezaları ilk yapılacak genel kurul kararı ile kesinlik kazanır. Ceza kararları, ilgili üyenin siciline işlenmesi ve gereğinin yapılması için Yönetim Kuruluna bildirilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ ;

Madde 21 :Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde Dernek yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Dernek organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri mahallin en büyük mülki Amirliğine bir yazı ile bildirilir.

ŞUBELER KURULUŞU ;

Madde 22 :Genel kurulca yetki verilmek ve dernek divanının da görüşü şartı ile Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde derneğin şubelerini açabilir. Dernek İl, İlçe, Merkez ilçe ve köylerde birden çok şube açamaz. Bu amaçla dernek Yönetim Kuruluna yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuruda bulunulur. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

ŞUBE ORGANLARI VE TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER ;

Madde 23 :Her şube genel kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu oluşturur. Bu organları görev ve yetkileri şube tüzüğünde gösterilir. Derneğin şubeleri hakkında Dernekler yasası uygulanır. Şube Genel Kurulları, Olağan genel Kurul toplantılarını dernek genel kurul toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadır. Şube genel Kurulunun toplantısına ait ilan gazete ile yapılabileceği gibi Mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiylede yapılabilir.

KULÜBÜN YÜRÜTME BİRİMİ VE GENEL SEKRETER ;

Madde 23/A :Yürütme birimi, Yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca Kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme birimi sorumlusu Kulüp Genel Sekreteridir. Genel Sekreter ve Genel sekretere bağlı yürütme biriminin görevlileri, Yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Bunların kulüp üyeleri olması şart değildir. Genel sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile Kulüp camiasında ve çevresinde sevilip ve sayılan kişiler olmasına ve bu görevler için ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.

KULÜBÜN YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLERİ ;

Madde 23/B :Kulübün Yürütme biriminde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak yeter sayıda istihdamı yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
a) Genel Sekreter.
b) Kulüp Saymanı.
c) Kulüp Doktoru, Yardımcı sağlık personeli.
d) Tesis ve Malzeme Yöneticileri ve görevlileri.
e) Spor direktörü.
f) Gençlik direktörü.
g) Genel kaptanlar.
h) Teknik yönetici ve öğreticileri.
i) Kaptanlar.
j) Kol Başkanları.

KULÜP YÜRÜTME GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ ;

Madde 23/C :Kulüp Yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır.
a) Genel Sekreter, Gençlik ve Spor Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde, Kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile Kulüp yönetmeliğinin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreter ya görevini yapar. Bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışma işlemlerini yürütür.
b) Kulüp Saymanı; kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup Genel Sekretere karşı sorumludur.
c) Kulüp Doktoru, Yardımcısı, Sağlık Personeli ; Kulübün yönetimi ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
d) Tesis ve Malzeme Yöneticisi ve Görevlileri; Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
e) Spor Direktörü; spor Kulübünü profesyonel futbol hariç faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor ve faaliyet hizmetlerini yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
f) Gençlik Direktörü; Gençlik Kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
g) Genel Kaptanlar; Kulübün Profesyonel Futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarında faaliyetler, faaliyet türlerinin her biri için Gençlik ve Spor direktörü ile Genel Sekreterin birlikte teklifleri üzerine Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilirler. Genel Kaptanlar, Genel Kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalarına ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak onların bay ve bayan her kategoride sayılarının arttırılmasına ve nitelik bakımından birleştirilmesine yönelik faaliyetlere ait görevleri yürütmekle görevli olup birinci derecede Gençlik ve Spor Direktörüne karşı sorumludur.
h) Kaptanlar ; Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinde her birinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayılarının arttırılmasını ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede, Faaliyette bulundukları spor dalının Genel Kaptanlarına karşı sorumludur.
i) Teknik Yönetici ve Öğreticiler ; kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar gençlik Kulüplerinde Genel Sekretere, spor Kulüplerinde ilgili Genel Kaptan ve Yönetim Kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.

KULÜP DANIŞMANLARI ;

Madde 23/D :Yönetim Kurulu ve yürütme birimlerine Kulüplerin hizmetleriyle ilgili gençlik, spor, hukuk, sağlık, basın ve benzeri alan ve konularda danışmanlık yapmak üzere Yönetim Kurul kararı ile Kulüp Danışmanı görevlendirebilirler.
Danışman olarak görev yapacakların, bu görevle ilgili ; bilgili, tecrübeli , uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. Kulüp danışmanları, Kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konularıyla ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidirler.

KULÜP DANIŞMA KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ ;

Madde 23/E :Kulüp danışmanlığı konu ve alanlarda, danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak en fazla 3 kişiden oluşan kulüp danışmanı kurulları meydana getirilir. Danışma kurullarında görevlendirilecek olanların alanlarında uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. Bu kişilerin kulüp üyesi olmaları şart değildir. Hangi konularda danışma kurulu veya danışman görevlendirilmesi gerektiğine Yönetim Kurulu karar verir. Danışma kurulları Yönetim Kurullarının karar teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilmek, etüt ve inceleme yapmak teklifte bulunmakla görevli olup Yönetim Kurulu adına Genel Sekretere karşı sorumludurlar.

KULÜP TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ ;

Madde 23/F :Kulüp temsilcileri, İl, İlçe, Mahalle ve semtlerde, kamu kuruluşları ve özel kurumlardaki kulüp üyeleri arasından Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirilebilirler. Temsilcilerin çevrelerince ve taraflarca sayılan ve sevilen kişiler arasından seçilmesine dikkat edilir. Kulüp temsilcileri, kulüp Yönetim Kurulu ve Yürütme birimlerinin yönetim hizmetleri ile ilgili olmak üzere kişiler, kurumlar ve taraflar arasında sağlıklı bir temasın sürdürülmesiyle Kulübün başarısına destek ve yardım sağlanması için gönüllü hizmetlerin yürütülmesiyle görevli olup Genel Sekretere karşı sorumludurlar.

DENETİM

GENEL OLARAK DENETİM ;

Madde 24 :Dernek İç İşleri Bakanlığı ve Mahallin en büyük Mülki Amirliğince her zaman denetlenebileceği gibi, amacı ve faaliyet konusu gereği Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce de denetlenebilir.

İÇ DENETİM ;

Madde 25 :Derneğin iç denetimi, Genel Kurulca seçilen ve üç asil üç yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulu tarafından 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ :

Madde 26 : Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı hazır bulunan üyelerin 3/2 çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı, Dernek Kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.
Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Dernek tüzüğü derneğe yapılan yazılı bildirimden başlayarak 15 gün içinde yerel bir gazetede ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ :

Madde 27 : Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshi kararı için Genel Kurula katılmaya sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu surette çoğunluk sağlanamazsa üyeler, ikinci defa toplanmak üzere dernekler yasası ve bu tüzük hükümleri uyarınca çağırılırlar. Çağrı üzerine toplanacak üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir. Feshi hakkında ki karar. Hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi kararından itibaren 5 gün içinde Mahallin en büyük Mülki Amirliğine bir yazı ile bildirilir.
Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Derneğin feshi halinde mal varlığı KIZILAY’ a devredilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

DERNEK GELİRLERİ :


Madde 28 : Dernek gelirleri ;
a) Üyelerin vereceği aidatlar “Yıllık 100.- YTL’dir”
b) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor karşılaşmaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirlerden
c) Derneğin mali varlığından elde edilen gelirlerden
d) Bağış ve yardımlardan
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan ibarettir. Dernek siyasi partilerden, işçi , işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan her hangi bir suretle maddi yardımda bulunamaz. Dernek, Dernekler yasasının 61. Maddesine göre Gençlik Kulüpleri ve Spor Kulüplerine yardımda bulunabilirler.

BÜTÇE :

Madde 29 : Derneğin mali işleri Genel Kurul tarafından onaylanan bir bütçeyle düzenlenir. Bütçenin hazırlanmasında bir önceki yılın tahakkuk etmiş gelir ve giderleri göz önünde bulundurulur.

GELİR VE GİDER USULÜ :

Madde 30 : Derneğin gelirleri Maliye Bakanlığınca bastırılan alındı belgesiyle toplanır. Derneğin özel alındı belgelerini kullanma bağış ve aidat toplayacak kişileri Dernek Yönetim kurulunca belirlenir. Ve bu kişiler Mahallin en büyük Mülki Amirliğince tescil ettirilir. Alındı belgesinde bağış ve ödemede bulunanın açık kimliği ve adresi ile imzasının bulunması şarttır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek bu belgeleri özel yasalarda gösterilen süreler saklı kalmak kaydı ile 5 yıl saklar. Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler, tahsil ettikleri paraları 30 gün içerisinde Derneğin bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir. Ancak tahsilatı o yılın Ocak ayından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. Maddesi uyarınca, gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş kat sayısının ( 1000 ) “Bin” rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçenler 30 günlük süreyi beklemeksizin Derneğe göndermek veya Derneğin bankadaki hesabına yatırmak zorundadır. Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az 2 imzanın birlikte bulunması şarttır.

PROFESYONEL TAKIMI BULUNAN KULÜPLERİN GELİR VE GİDERLERİ :

Madde 30/A : Profesyonel takımı bulunan kulüplerin profesyonel futbol faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri genel bilançonun ayrı bir bölümünce bir fon ve hesapta toplanır. Genel Kurulda Yönetim Kurulunun profesyonel futbol faaliyetleri ile bu fon ve hesap dolayısıyla ibrası genel faaliyetten ayrı olarak yapılır. Profesyonel takımı bulunan Kulüplere bağış ve yardımlar ile borçlanmalara ait Yönetim Kurulu kararlarından 50.000.-TL’ sini aşanlar bağış ve yardımın yapıldığı borçlanmaya ait kararının aldığı tarihten itibaren 50.000.-TL’ sini aşan borçlanma kararı veren kulüpler tarafından 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :

Madde 31 : Dernek ikametgahı ve amaç faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Dernek satın aldığı yada bağış, vesayet gibi yollarla kendisine intikal eden taşınmaz malları kendi adına tapuya tescil ettirdikten sonra 3 ay içinde İç İşleri Bakanlığına bildirilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

DEFTER VE KAYITLAR :

Madde 32 : Dernek aşağıdaki defterleri tutar ;
a) Üye Kayıt Defteri
b) Dernek Yönetim Kurulu Karar Defteri
c) Gelen ve Giden Evrak Defteri
d) Gelir ve Gider Defteri
e) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri
f) Demirbaş Defteri
g) Alındı Belgesi kayıt Defteri

Bu defterlerin Noterden tasdikli olmaları gereklidir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI :

Madde 33 : Dernek karını çeşitli adlar altında üyelerine dağıtmamak şartıyla üyelerin yiyecek, giyecek gibi zorunlu ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

DERNEĞİN LOKAL AÇMASI :

Madde 34 : Dernek, Merkez ve Şubelerinin bulunduğu yerlerde ancak bir tane olmak üzere ve mahallin en büyük Mülki Amirliğinden izin almak şartı ile lokal açabilir.

DERNEĞİN TESİS AÇMASI :

Madde 35 : Dernek bu tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere izin alınmak şartıyla yasaların dernek tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için Yurt, Pansiyon, Kitaplık, Okuma odası, Sosyal yardım faaliyetleri için spor alanı ve tesisleri, spor salonu ve meskun yerler dışında kamp tesisleri kurabilir ve işletebilir.

Madde 36 : Tüzüğümüzde bulunmayan hükümler için Dernekler Kanunu Gençlik ve Spor Kulüpleri yönetmeliği, ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

Madde 37 : toplantıda hazır bulunan kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak bir ay içinde toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.
Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.