ilaç rehberi enerji
Altay
�ye Giri�i
Üst Üste 2. Galibiyet 05 Aralık 2016  
0
Olağanüstü Kongre Yapıldı 05 Aralık 2016  
0
Özlediğim Altay... 28 Kasım 2016  
0
Tribünümüzden Kötü Haber 21 Kasım 2016  
0
Düşüş devam ediyor 13 Kasım 2016  
0
 
Altay 9 Günde Telafi Edecek 25 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Hedefim 3. Şampiyonluk 25 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Güven geri geldi devamı da gelsin 24 Ekim 2016  
0 Murat Arabacı  
3 Puan Özlemi Sonlandı 24 Ekim 2016  
0 Hürriyet  
Atakan Mucizesi 24 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Altay Galibiyeti Unuttu 17 Ekim 2016  
0 Sabah  
Altay'da Kan Kaybı Sürüyor 17 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Altay'da Turmuş Devri 12 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Altay Büyük Fırsat Tepti 18 Ocak 2016  
0 Yeni Asır  
Altay'ın İstanbul Kabusu 14 Ocak 2016  
0 Amk  
   
Bizden Haberler

İlk Kez

14 Temmuz 2011 02:17  
Altay Alsancak Stadyumundaki büfeler için ihale ilanı, ilk kez açık bir şekilde belirtiliyor.

Kulübümüz, resmi internet sitemiz üzerinden Altay Alsancak Stadı’nda 2011-2012 sezonunda oynanacak tüm maçlarda açılacak olan yiyecek-içecek büfelerinin işletimi için ihale ilanını resmi sitemizden yayınladı.

Açıklamada, ihaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, teklif formlarını 500 TL karşılığında kulüpten almaları sonrası doldurarak Altay Spor Kulübü Derneği, Vali Kutlu Aktaş Tesisleri, 690 Sokak, No: 8 adresine 20 Temmuz 2011 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerektiği belirtilmektedir.

Kapalı zarf usulü yapılacak ihalenin sonucu 21 Temmuz 2011 Perşembe günü, kulübümüzün resmi internet sitesinden duyurulacak.

İHALE ŞARTNAMESİ


İHALEYE ÇIKARAN: Altay Spor Kulübü Derneği (İŞ SAHİBİ) olarak anılacaktır.

İHALE ALICISI: YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.

İHALE EDİLEN YER VE YAPILACAK İŞ: İŞ SAHİBİNCE Folkart Altay Alsancak Stadı içinde gösterilecek olan yerlerde konulacak olan stantlarda yiyecek-içecek satışının yapılması

SÖZLEŞME SÜRESİ: Folkart Altay Alsancak Stadı’nda 2011-2012 futbol sezonunda
oynanacak son maçla birlikte sözleşme sona erer.

MUHAMMEN BEDEL: 50.000 TL den aşağı olamaz.

VERGİ, RESİM, HARÇLAR GİBİ DİĞER GİDERLER: Kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler YÜKLENİCİYE aittir.

KİRA BEDELİNİN ÖDENMESİ: YÜKLENİCİ, teklif ettiği rakamın yüzde 50’sini peşin ve nakit olarak, geri kalan bölümünü 5 eşit taksitte 30-60-90-120-150 güne vadeli 5 adet sıra çekle öder.

KESİN TEMİNAT VE TEMİNATIN İADE ŞEKLİ: Kesin teminat tutarı, kiralama bedelinin yüzde 6’sı oranında olup nakten ödenecektir. Kesin teminat, SGK’dan ilişkisiz belgesi ibraz etmesi kaydıyla YÜKLENİCİNİN işi bırakması veya sözleşme bitiminde İŞ SAHİBİNİN herhangi bir alacağının kalmaması halinde YÜKLENİCİYE iade edilir.

İSTENEN EVRAKLAR: Sabıka kaydı, SGK ve vergi dairesinden alınacak olan ilişkisiz belgesi

SÖZLEŞME: YÜKLENİCİ ihalenin kesinleşmesi sonrası İŞ SAHİBİ tarafından hazırlanan kira sözleşmesini kayıtsız ve şartsız imzalamayı kabul ve taahhüt eder.


GENEL HÜKÜMLER

1. Büfeler, bizzat YÜKLENİCİ tarafından çalıştırılacaktır. Başkasına, resmi veya gayri resmi kurum ve kişilere devir ve temlik yapılamaz.

2. YÜKLENİCİ tarafından temizlik ve sağlık şartlarına uygun faaliyette bulunulmalıdır.

3. Büfede satılacak her türlü yiyecek ve içecek maddeleri ile ilgili ruhsat ve izinler YÜKLENİCİ tarafından alınacak ve belediye nizamnamesine uygun olacaktır.

4. İŞ SAHİBİ tarafından YÜKLENİCİYE faaliyeti sırasında büfede çalışacak olan (kendisi dâhil 10 kişiye) tesise girme belgesi verecektir. Büfede çalışacak kişilerin kimlik bilgileri YÜKLENİCİ tarafından İŞ SAHİBİNE yazılı olarak bildirecek ve İŞ SAHİBİ bildirimde bulunulan isimlere giriş kartı verecektir.

5. Büfede çalışan personel tek tip giyecek, sağlık kontrolünden geçirilecek, çalışma karnesi çıkarılıp her an denetlemeye hazır bulundurulacaktır.

6. Sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri YÜKLENİCİ almak zorundadır.

7. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ziyani YÜKLENİCİ ödemekle yükümlüdür.

8. İşletmecilik sebebiyle doğacak her türlü mali, hukuki, idari ve cezai sorumluluklar ile başkalarının uğrayacağı zararlardan tamamen YÜKLENİCİ sorumludur.

9. Büfelerde bira dahil her türlü alkollü içki, keyif verici maddeler ve tütün ürünlerinin (sigara vb.) satışı yapılamaz.

10. Kiracı büfede kesici, delici, yaralayıcı, yanıcı, parlayıcı madde bulunduramaz.

11. Şişeli meşrubat, cam ambalajlı malzeme, müsabaka alanına atılabilecek ağırlıkta malzeme bulunduramayacağı gibi bunları satamaz.

12. Özel organizasyonlarla ve kanunlarla tertip edilen faaliyetlerde YÜKLENİCİ bu organizasyonların kural ve hükümlerine tabidir. YÜKLENİCİ bu faaliyetlerden ötürü mağduriyetini öne sürerek hiçbir şekilde hak talebinde bulunamaz.

13. Büfe ve hizmet verilen bölümlerin; stat içinin, tribünlerin, oturulan koltuklar, merdivenlerin müsabaka öncesi ve sonrası temizliğini YÜKLENİCİ yapmak zorundadır.

14. Büfe amacına uygun olarak stat içi faaliyetler esnasında açık bulundurulacaktır. Hukuki mazeret olmaksızın her hangi iki faaliyet esnasında büfelerin kapalı olması halinde İŞ SAHİBİ sözleşmeyi tek taraflı fesih edecektir. Bu durumda YÜKLENİCİ hiçbir hak talep edemez.

15. YÜKLENİCİ büfeye elektrik ve su saati taktıracaktır. Elektrik, su, yakıt sarfiyat bedelleri YÜKLENİCİYE aittir. Elektrik ve su saatlerinin takılmasına imkân olmaması ve ısınmanın tesisten sağlanması halinde süzme elektrik ve su saatlerine göre tüketilen miktar ile yakıt gideri karşılığı İŞ SAHİBİNİN banka hesabına YÜKLENİCİ tarafından yatırılır.

16. İŞ SAHİBİNİN tasdik ettiği fiyat tarifeleri 50*90 cm ebatında ve herkesin görülebileceği bir şekilde en az üç yere asılacaktır. Büfeden yararlanmak isteyen kulüp mensubu ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere yiyecek ve içeceklerden %15 oranında indirim uygulanacaktır.

17. Büfenin işletmesinde şartname hükümlerine uyulup uyulmadığı İŞ SAHİBİ tarafından her an denetlenebilir.

18. YÜKLENİCİNİN sözleşmeye aykırı eylemlerinin tespit edilmesi halinde sözleşme İŞ SAHİBİ tarafından tazminatsız olarak fesh edilir.

19. Sözleşme ve şartnamenin uygulanmasında doğacak her türlü anlaşmazlıkları çözmeye İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.Uzun yıllardır işletmesini sürdürdüğümüz Altay Alsancak Stadı üzerinden, Kulübümüze maddi kazanç sağlayacak bu ihalenin açık bir şekilde bildirildiği için kulüp yönetimimize teşekkür eder,


STADYUMUN SPORCU GİRİŞİ TARAFINDA BULUNAN, HER YIL KİRALAMA İLE OTOPARK OLARAK İŞLETİLEN VE GELİRİNİN ALTYAPIMIZA KALDIĞINI İŞİTTİĞİMİZ ALANIN DA AYNI YÖNTEM İLE İHALE EDİLMESİNİ DİLERİZ...

 2 yorum 1789 tekil okunma
    Bu habere toplam 2 yorum yaplmtr.
    Yorum yazabilmek ve okuyabilmek iin ye girii yapnz.