ilaç rehberi enerji
Altay
�ye Giri�i
Üst Üste 2. Galibiyet 05 Aralık 2016  
0
Olağanüstü Kongre Yapıldı 05 Aralık 2016  
0
Özlediğim Altay... 28 Kasım 2016  
0
Tribünümüzden Kötü Haber 21 Kasım 2016  
0
Düşüş devam ediyor 13 Kasım 2016  
0
 
Altay 9 Günde Telafi Edecek 25 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Hedefim 3. Şampiyonluk 25 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Güven geri geldi devamı da gelsin 24 Ekim 2016  
0 Murat Arabacı  
3 Puan Özlemi Sonlandı 24 Ekim 2016  
0 Hürriyet  
Atakan Mucizesi 24 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Altay Galibiyeti Unuttu 17 Ekim 2016  
0 Sabah  
Altay'da Kan Kaybı Sürüyor 17 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Altay'da Turmuş Devri 12 Ekim 2016  
0 Yeni Asır  
Altay Büyük Fırsat Tepti 18 Ocak 2016  
0 Yeni Asır  
Altay'ın İstanbul Kabusu 14 Ocak 2016  
0 Amk  
   
Bizden Haberler

74. Dönem Denetim Kurulu Raporu

02 Temmuz 2013 14:05  
74. Dönem Denetim Kurulu raporu.

Geçmiş kongrelerimiz ile karşılaştırıldığında birçok ilki ve farklılığı barındıran 29 Haziran 2013 tarihli kongremizdeki farklılıklardan biri de şüphesiz hazırlanan Denetim Kurulu raporu idi.


Yapılan detaylı çalışma için Denetim Kurulumuz'a YSKA olarak teşekkür eder, taraftarlarımızın dikkatle okumasını öneririz.ALTAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
KONU : 27/06/2013 TARİHLİ DENETİM KURULU RAPORUDUR
DÖNEMİ : 74. DÖNEM - 25/06/2012 – 29/06/2013


74. dönem denetim kurulu olarak dernek merkezimizde yapmış olduğumuz denetimde aşağıda yazılı olan tespitleri yapmıştır.

Kurulumuz asil üyeleri içinde mali müşavir olmaması nedeniyle genel kurul üyelerimizden Gürcan AKAN’ında denetleme de hazır bulunması rica edilmiş, kendisinin ve tüm kurul üyelerinin hazır bulunduğu heyetçe denetim yapılmıştır.


Yönetim Kurulu karar defteri incelemesinde;

1. 03/07/2012 tarihinde yapılan ilk yönetim kurulu kararında asil üyeler arasında görev paylaşımı yapılması gerekir iken İzmir İl Dernekler Müdürlüğü’ne yapılan bildirimin hilafına yedek üyelere de görev verildiği, alınan kararlarda asil üye gibi yedek üyelerin de karar defterine imza attıkları görülmüş olup; bu işlemin dernekler kanunu ve tüzüğümüze aykırı olduğu;

2. Kulübümüze taşınmaz ve tesis kazandırmak adına Torbalı ve Yaka köy’de bulunan araziler için girişimlerde bulunulması adına kararlar alındığı; yapılan müracaat sonrası Torbalı İl Belediye Encümenliği’nce kulübümüze arazi tahsisi konusunda 05.12.2012 tarihinde karar alındığı; ancak bu arazinin kullanım hakkının süresini ve şartlarını belirleyen sözleşmenin Torbalı Belediyesi ile hala imzalanmamış olduğu; Yaka köy ile ilgili olarak ise herhangi bir evrağa rastlanılmadığı;

3. 13/12/2012 tarihinde profesyonel futbolcu Nezir ÖZER’e 20.000-TL. para cezası verildiği, ancak söz konusu kararın noterden onaylanmadığı, TFF talimatlarında yer alan prosedürün izlenmediği, yapılan işlemin TFF mevzuatına aykırı olduğu;

4. 04/01/2013 tarihinde yapılan toplantı da yönetici Gürhan Şevket ÖZBELGE’nin istifasının kabul edildiği, ancak istifa eden asil üyenin yerine geçecek olan yedek üyenin tayin edilmediği;

5. 09/05/2013 tarih ve 13 numaralı yönetim kurulu kararı ile 100 kişinin eski tüzüğümüzün 9. Maddesinin 1. Fıkrası çerçevesinde %10’luk baraj dahilinde üye olarak kaydedildiği; 9 üyenin ise 9. Maddenin 2. Fıkrası gereğince üye olarak kaydedildiği; ancak bu üyelere ilişkin olarak hiçbir evrağın eski tüzüğümüzdeki metnin hilafına ve bugüne kadar derneğimiz de oluşan teamülün aksine Sicil ve Balotaj Kurulu’na sevk edilmediği; üyelerin giriş aidatı ile 2013 yılı yıllık aidatlarının mevcut yönetici alacaklarından mahsup edilerek ödendiği; yapılan üye kayıtlarının ve mahsup edilen aidat borçlarının eski tüzük hükümlerine göre usulüne uygun olduğu; ancak etik olmadığı;

6. 22-29/06/2013 tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul kararının üyelerce toplanan imza kampanyası ile değil yönetim kurulu kararı ile alındığı, yönetim kurulu kararı doğrultusunda gündemin belirlendiği tespit edilmiştir.


Dernek aleyhine açılan dava ve icra takiplerinin incelenmesinde;

1. 74. Dönem içinde 6 işçi tarafından alacak davası açıldığı, 2 işçinin ihtarname gönderdiği; 73. Ve önceki dönemlerde çalışmalarına binaen 5 işçinin dava açmış olduğu; bu davalardan ikisinin sonuçlandığı; diğer 3 davanın ise derdest olduğu;

2. Altay Alsancak stadının kirasının ödenmemesinden dolayı 4 adet icra takibinin yapıldığı, bunların bir kısmının ödemesinin yapıldığı; ancak bakiye borcun halen yapılmadığı;

3. Piyasa borçları nedeniyle 15 adet icra takibinin açılmış olduğu, bunların ödenmemesinden dolayı derneğe ait bir takım malların muhafaza altına alınarak, bir kısmının ise yerinde haczedildiği, halen bu dosyaların derdest olduğu tespit edilmiştir.


Futbolcu ve teknik heyet tarafından dernek aleyhine açılan dava ve icra takiplerinin incelenmesinde;

4. 67. dönem sayın Mehmet ERDOĞAN döneminden Dardanelspor’un Mehmet Şen bonservis bedeli alacağına ilişkin icra takibinin devam ettiği;

5. 70. dönem sayın Niyazi KONUŞMAZ döneminden Feyyaz UÇAR ve Eyyüp Hasan Uğur’un icra takipleri ile Tiaogo’nun geldiği takım olan Gama ile
olan bonservis bedeli davasının devam ettiği, dosyanın karar aşamasında olduğu; yine futbolcular Tiago ve Molina’nın kendi alacaklarının ödenmediği;

6. 73. dönem sayın Ömer HIZLIOK döneminden 19 futbolcunun davasının devam ettiği;

7. 73. dönem sayın Ömer HIZLIOK döneminden 2 futbolcunun bonservis ve kiralama bedeli icra takibinin devam ettiği;

8. 73. dönem sayın Ömer HIZLIOK döneminde 2 futbolcunun yaptığı icra takibinin ödendiği;

9. 74. dönem sayın Ömer HIZLIOK döneminde 5 futbolcunun ihtarname gönderdiği; bunlardan İsa AKGÖL ve Hüseyin KUDAY’ın serbest kaldığı, Metin YÜKSEL ve Abdülkadir KUZEY’in ödeme süresinin devam ettiği, Ali Şaşal VURAL ile anlaşma sağlanarak sulh olunduğu tespit edilmiştir.


Derneğin muhasebe kayıtları üzerinde yapılan inceleme sonucu;

10. Derneğin bu dönem içinde 15.302.00-TL. borç devrettiği, bu rakamların tespiti esnasında tüm borçlanmalarda ana borcun baz alındığı, bunlara tahakkuk eden faizlerin, mahkeme ve icra masrafları ile avukatlık ücretinin bu hesaplara işlenmediği, daha önceki tüm denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlamalarında bu şekilde hesap yapıldığı, ancak bu türden yapılan hesaplamanın kulübün reel borcunun ortaya konulmasında yanıltıcı bir unsur ortaya çıkardığı; yeni tüzüğümüz doğrultusunda yapılacak olan Şubat 2014 mali genel kurul toplantısında reel borcun ortaya konulabilmesi için ana borcun yanında tüm ferilerinde borç hanesinde gösterilmesi gerektiği;

11. 74. Dönem içinde 73. Döneme göre futbolcu alacakları ve piyasa borçlanmalarında aşağıya doğru bir düşüş gözlemlenmiş ise de 72. Dönem sayın Ahmet TAŞPINAR dönemi sonrası piyasa borçları, işçi alacakları ve futbolcu alacaklarında artış olduğu; buna karşılık vergi borcu ve temlik alacaklarında düşüş olduğu;

12. Kamuoyunda bilinenin aksine 6111 sayılı kanundan yararlanarak yapılandırılan vergi dairesi borçlarının ödendiği, yapılandırmanın bozulmadığı; buraya yapılan ödemelerin TFF’daki alacak haklarımızın üzerine konan hacizler sonucu otomatikman ödenmiş olduğu; hatta vergi dairesinde bir miktar fazla ödemenin dahi mevcut olduğu;

13. 74. Dönem yönetici toplam alacaklarının 339.573–TL. olduğu, bu yöneticiler tarafından kulübe verilen paraların geri alınması yönünde her hangi bir temlik veya kulüp aleyhine icra takibinin yapılmadığı; yönetim kurulu başkanı sayın Ömer HIZLIOK’un son yüksek divan kurulu toplantısında söz verdiği üzere kendi cari alacağından 180.000-TL.’yi bağış olarak kulübe bıraktığı, böylece 74. Dönem yönetici alacakları toplamının 159.573-TL. olduğu tespit edilmiştir.


Denetim Kurulu’nca yapılan eleştiri ve tavsiyeler;

Denetim Kurulumuz yapmış olduğu incelemeler sonucu şu eleştiri ve tavsiyelerde bulunmuştur.

14. Kulübün mali yapısının 74. Dönem öncesi yıllardan beri vermiş olduğu açık nedeni ile yeni yönetime gelecek olan kişilerin reel bütçe ile kulübü aşırı derecede borçlandırmaksızın profesyonel takımı oluşturmasından önce stad kirasını ödemesi gerekmektedir. Yıllardan beri en büyük gelir kalemlerinden birini oluşturan stad gelirlerinin kaybedilmemesi adına bu kiranın ödenmesi gerektiği yadsınamaz bir gerçektir.

15. Stad kirasının ödenmesi sonrası 74. dönem içinde alacaklarını alamadığından mütevellit TFF’na başvuran Metin YÜKSEL ve ABDÜLKADİR KUZEY ile yapılacak anlaşma veya ödeme doğrultusunda kendilerinin serbest kalmasının önüne geçilerek ileride başka bir kulüple sözleşme imzalamaları durumunda kulübe gelir getirecek sözleşme fesih bedelinin kaybının önüne geçilmesi gerekmektedir.

16. Üçüncü olarak kulüp çalışanlarının ücretlerinin ödenmesi; mahkemelik olunan kişilerle sulh olarak ileri de çok daha fazla çıkacak rakamlarla kulübün daha da fazla borçlanmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Özellikle amatör branşlarda ve alt yapıda çalışan hocalarla süreli iş akitlerinin yapılması, SGK’ya girişlerinin yapılması, yapılan ücret sözleşmesi mukabilinde kendilerine haklarının ödenmesi ile iş mahkemelerinde açılan sigortalılık tespit davası, SGK prim cezası gibi ağır maddi külfetler yükleyen davaların önü kapatılmış olacaktır.

17. Dördüncü olarak UEFA nezdinde devam eden Gama kulübü ile ilgili bonservis davasının karar aşamasında olması hasebiyle dosyanın karara çıkması sonrası hükmedilen rakamın ödenmemesi halinde puan silme, hatta ileri ki; safhalarda bir alt lige düşürme cezasının gelebileceği ihtimali unutulmamalı, bunun için kaynak ayrılmalıdır.

18. Beşinci olarak TFF mevzuatının değişmesi neticesi 73. Dönem içinde transfer edilen futbolcuların ve teknik adamların alacaklarını tahsil edemediğinden bahisle kulübümüz aleyhine genel mahkemelerde açmış oldukları davaların temyiz aşamaları da dahil olmak üzere 2014 – 2015 futbol sezonu öncesi bitme ihtimalinin kuvvetli olması, bu durumda da transfer yasağının geleceği unutulmamalıdır. 2013 – 2014 sezonu sonunda kulübümüzün aşırı borçlandırılması halinde transfer yasağının kaldırılmaması; istenilen futbolcuların transferinin önüne geçecek belki de bir alt lige düşmemize neden olabilecektir. TFF 1. Ligden TFF 2. Lige düştüğümüz sezon devre arasında transfer yasaklı olmamız nedeniyle yönetim kurulu dahil herkes tarafından görülen ancak bu yasaklılık nedeniyle takıma yapılamayan takviyenin bizi bir alt lige düşürdüğü unutulmamalıdır.

19. Yeni seçilecek olan yönetim kurulumuz kulübün reel borcu karşısında ilk önce mali disiplini sağlamalı, yukarıda beş kalem olarak saymış olduğumuz borçların ödenmesi konusunda çalışma yapmalı, yapmış olduğu bu çalışmaları da camiamız ile düzenli bir şekilde paylaşmalıdır. Yapılacak bütçenin kulübün eski zamanlardan beri bekleyen acil ödemelere gitmesi gerçeği karşısında yüksek bütçeli bir takımın kurulamaması nedeniyle alınacak olan kötü sonuçlarda; tribünlerde sabretmeyi bilmeliyiz. İçi doldurulmayan her başarının gelip geçici olduğu, mutlaka bir müddet sonra inişe geçeceği unutulmamalıdır.

20. Aksine bir düşünce ile sırf sportif başarı adına yüksek bir bütçe ile kurulacak olan bir takımın olası bir başarısızlık halinde kulübümüzün önümüzdeki yıllarda aşağı liglere düşme ihtimali unutulmamalıdır. Aynen Sakaryaspor, Kocaelispor, Diyarbakırspor, Aydınspor örneğinde olduğu gibi…

21. Dernek ticari defterleri ve cari hesaplarını incelememiz esnasında hesapların karışık olduğu yapılan ödemelerin hesaplardan düşülmemiş olduğu, gelir kalemlerinin düzenli olarak işlenmediği; muhasip üye tarafından ilgili parafların atılmadığı, cari hesap dökümlerinin sağlıklı bir şekilde tutulmamış olduğunun görülmesi sonrası kulüp yönetim kurulu başkanı sayın Ömer HIZLIOK’la yapılan konuşmada eski muhasebe personelinin çalışmasından memnun olmadıklarını, bunu daha önceden tespit ettiklerini ancak kendileri tarafından bu kişinin iş aktinin sona erdirilmesi halinde camia içinde dedikodu yapılarak “bak yönetim hesaplarla oynamak için muhasebeciyi işten çıkardı, şimdi istedikleri gibi hesaplarla oynarlar” şeklinde laf yayılma ihtimaline binaen bu yönde hamlede bulunamadıklarını, 10 Nisan 2013 tarihinde kulüp muhasebecisinin işi bırakması sonrası yeni işe aldıkları personel ile bu eksikleri gidermeye çalıştıklarını ancak zamanın bunda yeterli olmadığı tarafımıza söylenmiştir.

22. Yapılan denetim esnasında dernek alındı koçanlarının 3 nüshalı; tediye ve tahsilat koçanlarının ise 2 nüshalı olduğu; 2 nüshalı evraklardan aslının dosyasına kaldırıldığı; suret nüshasının ilgili kişiye verildiği; böylece koçanda hiçbir suretin kalmadığı; böyle olunca da kolay ve sağlıklı kontrol mekanizmasının işlemediği; her defasında makbuzun kontrolü için ilgili dosyanın indirilmesi yapılan denetimin uzamasına ne yazık ki; tüm makbuzları tek tek ve ilgili yerleri paraflayarak kontrolün sağlıklı bir şekilde yapılmadığına dair şerh düşmemize neden olmuştur.

23. Kontrolümüz esnasında futbolculardan Serhat AKIN’a toplam 200.000-TL.’lik senet mukabilinde ödeme yapıldığı ancak sezon içinde Eyüpspor ile yapılan müsabaka sonrası futbolcunun 8 maç ceza alması sonucu futbolcu ile yapılan sözleşmenin fesh edildiği; feshe binaen 31.12.2012 tarihinde Serhat AKIN’ın kulübe 50.000-TL. iade ettiği görülmüştür. Ancak daha önceden yapılan konuşmalardan şifahi olarak bildiğimiz kadarıyla bu miktarın daha fazla olması gerektiğinden bu konuda bilgi edinilmeye çalışılmış, şayet daha fazla bir ödeme var ise bunun belgesi aranmıştır. Eski muhasebeci Mustafa ile konuşulmuş, kendisinden başkaca bir ödemenin olmadığı bilgisi alınmıştır. Olayın akşamı denetimin devam ettiği anda kulüp başkanı sayın Ömer HIZLIOK gelmiş, kendisi Serhat AKIN’ın hesabındaki 50.000-TL.’den önce 30.11.2012 tarihinde 42.000-TL. daha geldiğini, ancak kulüp hesaplarının hacizli olması nedeniyle bu ödemenin bir arkadaşının hesabına geldiğini, saat 16:30 sularında gelen bu paranın arkadaşından alınarak kulüp muhasebecisi Mustafa’ya teslim edildiğini, ancak yukarıda belirtildiği üzere kulüp muhasebesini incelemediğinden ve bugüne kadar hiçbir makbuzu teslim almadığından kulüp muhasebecisinin böyle bir hata yapmış olmasının aklına bile gelmediğini beyan etmiştir. Kendisine bu yönde yapılacak olan bir savunmanın hukuken yeterli olmadığı, bu nedenle bu paranın kayıtlara girmesinin zorunlu olduğunun söylenmesi üzerine muhasebe kayıtlarında Serhat AKIN sözleşme fesih iade bedeli 42.000-TL. kulübe irad olarak kaydedilmiş, Sayın Ömer HIZLIOK’un kendi şahsi alacağından da 42.000-TL. düşülmüştür.

24. Bu olayın akabinde Sayın Ömer HIZLIOK’a kendisine veya başkasına; kulüp adına gönderilip de kayda girmeyen herhangi bir gelirin olup – olmadığı; bu türden gelirleri kaydettiği bir defter veya bilgisayar kaydının bulunup - bulunmadığı sorulmuş, kendisi cevaben zaten bu türden çok gelir kaleminin olmadığını, ancak tek tek gelir kalemlerini inceleyerek kayda girmeyen bir durum var ise tespit edebileceğini söylemiştir. Kendisine cevaben ileride bu türden tespit edilecek bir gelir kaleminin kayda girmemiş olduğunun görülmesi halinde hukuki anlamda sıkıntı yaratacağı, bu konu üzerinde hassas davranması telkin edilmiş ise de seçim arifesinde olunması ve yeni yönetime aday olması nedeniyle kendisi ile oturarak bu yönde çalışma yapılamamıştır.

25. En son olarak sayın Ömer HIZLIOK’a şayet yeniden seçilir ise muhasebe işini sıkı tutması, bu yönde sağlıklı bir ekip kurması tavsiye edilmiştir.

26. Yaşanan bu olayın insanların kafasında oluşturabileceği tereddüte binaen denetim kurulu denetim süresini aşarak sayın Ömer HIZLIOK’un ilk başkan olduğu tarihten itibaren kendi şahsi alacaklarının olduğu muavin kaydı incelemiştir. Yapılan bu incelemede gelir ve giderlerin kayıtlara işlendiği, gerekli imzaların alındığı görülmüştür. 06/04/2012 tarihinde kulübe vermiş olduğu 15.000-TL.’nin kulüp çalışanlarının maaşının bir kısmının ödenmesinde kullanıldığı, bu para için tahsil makbuzunun kesildiği, ancak ticari defterde kendi alacak hanesine bu kaydın işlenmediği görülmüştür.

27. Yıllardan beri şeffaflık penceresini açamayan, yaptığı eylemleri camiasına iletme ve bilgilendirme konusunda eksik davranan tüm yönetim kurullarının neden olmuş olduğu bu durum karşısında kaynayan bir cadı kazanı şeklindeki dedikodu ortamı hem yönetim kurullarına hem de hem de camiamıza zarar vermektedir. Oysa ki; muhasebesel yönde eksikliği tespit eden yönetim kurulunun yüksek divan kurulundan, denetim kurulundan, genel kurul üyelerinden hatta seçime rakip olarak girmiş olduğu listedeki kişilerden bu eksikliğin giderilmesine yönelik olarak yapacak olduğu çağrıya karşılık; verilecek destek ile muhasebe kayıtlarının meşru zemine oturması hem şeffaflaşma hem de camia içinde olabilecek her türlü dedikoduyu önleyici bir hamle olacaktır.

28. Yönetimler denetlenmekten korkmamalı bilakis kendilerini daha da güçlendirici ve güven kazanıcı bir müessese olan denetim kurulunu; denetimlerini yapmaları konusunda teşvik etmelidir.

29. Objektif kriterler çerçevesinde yapılacak olan denetim hem yönetim kurulunu aklama da hem de kulübün mali yapısının doğru bir şekilde ortaya konulması bakımından şarttır.

30. Yeni tüzüğümüz doğrultusunda üzerine görev ve sorumluklar yüklenen tüm kurulların istisnasız ve büyük bir özveri ile çalışması gerektiği, kurulların görevlerini yerine getirir iken her hangi bir kişiyi veya grupları korumaksızın sadece büyük Altay’ımızı düşünerek görevini yerine getirme zorunluluğu vardır. Bugün mahkeme kayıtlarına geçen tapelerle yapmış olduğu faaliyetler sonucu kulübümüzün TFF 1. Liginden 2. Ligine düşmesine neden olan dernek üyesinin ihracına yönelik yönetim kurulu kararı alınarak, dosyası disiplin kuruluna gönderilmiş ise de hala dernekten ihraç edilmesi işlemlerini yürütmeyen, istemiş olduğum evrakları ve bilgileri tarafımıza vermeyen disiplin kurulu kadar bunun takipçisi olmayan yönetim kurulu da bir o kadar suçludur. Kendi içimizde şike ve teşvik primi işine karışanları temizlemeyen kulübümüzün dışarıda biz şikeden mağdur olduk, bizim mağduriyetimizi giderin taleplerimiz karşısında “siz önce kendi içinizi temizleyin, ondan sonra bizden temizlik bekleyin” gibi bir cevabı almamız olasılıktır.

31. Büyük Altay’ımızı ayağa kaldırmak, takımımızı kendi ligimiz olan süper ligde görmek istiyorsak bunun yolu sadece saha da çalışmaktan değil, saha dışında da tüm kurulların ve tüm camianın çalışması ile mümkün olabilecektir.

32. Hiç kimseyi aşağılama ve töhmet altında bırakma saiki gütmeksizin, tamamen objektif kriterler, üzerimize tevdi edilen görevin sorumluluğu ile görmüş olduğumuz somut belgeler üzerinde yapmış olduğumuz denetim sonucu düzenlenen bu raporun Altay’ımızın geleceğine ışık tutması, O’nu yükseltmesi ve gerçek yerine getirebilmesi adına yararlı olabileceği inancı ile saygıdeğer siz genel kurul üyelerinin taktirlerine arz ederiz.

29/06/2013


Çağdaş KARABAŞ
Denetim Kurulu Başkanı

Polat ÖZEN
Denetim Kurulu Üyesi

Coşkun ÖĞÜNÜR
Denetim Kurulu Üyesi

Gürcan AKAN
Hazurun
 11 yorum 2742 tekil okunma
    Bu habere toplam 11 yorum yaplmtr.
    Yorum yazabilmek ve okuyabilmek iin ye girii yapnz.